Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9300 fa52 500
Reposted fromohlordwhatcanisay ohlordwhatcanisay
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
3495 703a
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa
7921 8bf7 500
Ławka w parku 
7917 d9be
Reposted fromretaliate retaliate viawrazliwa wrazliwa
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viashakeme shakeme
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
2936 1f56 500
Reposted frombanitka banitka viavintage-style vintage-style
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viasomebunny somebunny
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viasomebunny somebunny
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viasomebunny somebunny
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasomebunny somebunny
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viasomebunny somebunny

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
2223 b898
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl